#102

Hải tặc tí hon

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Chấn Thiên

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: 8x ngon

150,000 ATM
214,286 CARD

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Chấn Thiên

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: 8x ngon

Tài khoản liên quan

xt 7x quá ngon luôn
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Báo Đốm
Phái: Xạ Thủ
200,000đ
acc qua ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Hoa Tiêu
150,000đ
acc 7x da sieu cap ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Báo Đốm
Phái: Võ Sĩ
240,000đ
acc 10x quá mlem
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Hoa Tiêu
270,000đ
acc ngon đá né 5
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sấm Sét
Phái: Kiếm Khách
450,000đ
acc ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cao Su
Phái: Đầu Bếp
170,000đ
acc 4x quá mờ lem
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
180,000đ
acc 8x quá ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Nham Thạch
Phái: Xạ Thủ
250,000đ