#152

Hải tặc tí hon

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Nham Thạch

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: hình

500,000 ATM
714,286 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Nham Thạch

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: hình

Tài khoản liên quan

1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Chim Ưng
Phái: Đầu Bếp
120,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Lửa
Phái: Kiếm Khách
200,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Võ Sĩ
240,000đ
đầu bếp nham thạch
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Nham Thạch
Phái: Đầu Bếp
500,000đ
8x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chấn Thiên
Phái: Võ Sĩ
450,000đ
6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
167,000đ
như hình
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
550,000đ
6x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Kiếm Khách
150,000đ