#158

Hải tặc tí hon

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Chim Ưng

Phái: Xạ Thủ

Nổi bật: 6x ngon qua

150,000 ATM
214,286 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Chim Ưng

Phái: Xạ Thủ

Nổi bật: 6x ngon qua

Tài khoản liên quan

db 7x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Chim Ưng
Phái: Đầu Bếp
220,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Võ Sĩ
150,000đ
6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Đầu Bếp
170,000đ
7x qua ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Đầu Bếp
200,000đ
9x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Báo Đốm
Phái: Võ Sĩ
570,000đ
acc 7x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Băng
Phái: Kiếm Khách
220,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Kiếm Khách
440,000đ
acc ngon nè
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Băng
Phái: Hoa Tiêu
150,000đ