#159

Hải tặc tí hon

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Lửa

Phái: Xạ Thủ

Nổi bật: hình

300,000 ATM
428,571 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Lửa

Phái: Xạ Thủ

Nổi bật: hình

Tài khoản liên quan

6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Xạ Thủ
162,000đ
6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Băng
Phái: Đầu Bếp
170,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Băng
Phái: Hoa Tiêu
250,000đ
kk7x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Lửa
Phái: Kiếm Khách
250,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Lửa
Phái: Võ Sĩ
220,000đ
6x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Kiếm Khách
152,000đ
hình
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Nham Thạch
Phái: Võ Sĩ
500,000đ
xt 5x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Sáp
Phái: Xạ Thủ
90,000đ