#160

Hải tặc tí hon

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Báo Đốm

Phái: Đầu Bếp

Nổi bật: hình

144,444 ATM
206,349 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Báo Đốm

Phái: Đầu Bếp

Nổi bật: hình

Tài khoản liên quan

7x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Đầu Bếp
265,000đ
hình
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Nham Thạch
Phái: Võ Sĩ
500,000đ
db6x skill cao
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Đầu Bếp
170,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Võ Sĩ
240,000đ
8x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Lửa
Phái: Võ Sĩ
370,000đ
xt6x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
150,000đ
6x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Đầu Bếp
150,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
550,000đ