#179

Hải tặc tí hon

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Cát

Phái: Xạ Thủ

Nổi bật: 6x ngon

170,000 ATM
242,857 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Cát

Phái: Xạ Thủ

Nổi bật: 6x ngon

Tài khoản liên quan

1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Kilo
Phái: Võ Sĩ
200,000đ
7x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Võ Sĩ
235,000đ
xt 5x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Sáp
Phái: Xạ Thủ
90,000đ
6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Dao
Phái: Đầu Bếp
137,000đ
1
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Võ Sĩ
250,000đ
1
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
180,000đ
5x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Đầu Bếp
105,000đ
xt6x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
150,000đ