#180

Hải tặc tí hon

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Cát

Phái: Xạ Thủ

Nổi bật: 8x qua ngon

350,000 ATM
500,000 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Cát

Phái: Xạ Thủ

Nổi bật: 8x qua ngon

Tài khoản liên quan

1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Chim Ưng
Phái: Đầu Bếp
300,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Băng
Phái: Võ Sĩ
120,000đ
acc ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cát
Phái: Đầu Bếp
140,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
550,000đ
6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cao Su
Phái: Đầu Bếp
125,000đ
6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Xạ Thủ
162,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Sáp
Phái: Võ Sĩ
180,000đ
6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Đầu Bếp
165,000đ