#181

Hải tặc tí hon

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Cát

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: vs 7x ngon

390,000 ATM
557,143 CARD

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Cát

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: vs 7x ngon

Tài khoản liên quan

6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Xạ Thủ
162,000đ
vs6x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Dao
Phái: Võ Sĩ
147,000đ
1
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Kilo
Phái: Kiếm Khách
240,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Võ Sĩ
250,000đ
axx 5x test cho vui
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Vẽ
Phái: Kiếm Khách
75,000đ
db8x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Nham Thạch
Phái: Đầu Bếp
570,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Võ Sĩ
240,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Băng
Phái: Đầu Bếp
180,000đ