#182

Hải tặc tí hon

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Tuần Lộc

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: 8x ngon

190,000 ATM
271,429 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Tuần Lộc

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: 8x ngon

Tài khoản liên quan

1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Chim Ưng
Phái: Đầu Bếp
300,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Võ Sĩ
250,000đ
7x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Võ Sĩ
235,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Võ Sĩ
120,000đ
db 7x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Chim Ưng
Phái: Đầu Bếp
220,000đ
kiếm khách ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cao Su
Phái: Kiếm Khách
160,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Nham Thạch
Phái: Võ Sĩ
550,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Băng
Phái: Hoa Tiêu
250,000đ