#187

Hải tặc tí hon

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Cát

Phái: Đầu Bếp

Nổi bật: 7x qua ngon

200,000 ATM
285,714 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Cát

Phái: Đầu Bếp

Nổi bật: 7x qua ngon

Tài khoản liên quan

9x chu clan ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Võ Sĩ
510,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Kiếm Khách
120,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Võ Sĩ
240,000đ
6x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
150,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Đầu Bếp
200,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Kiếm Khách
550,000đ
kiếm khách ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Kiếm Khách
450,000đ
5x qua ngon luon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Báo Đốm
Phái: Hoa Tiêu
120,000đ