#188

Hải tặc tí hon

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Chim Ưng

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: 6x ngon

140,000 ATM
200,000 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Chim Ưng

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: 6x ngon

Tài khoản liên quan

6x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Kiếm Khách
150,000đ
1
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Hoa Tiêu
777,777đ
xt lua 6x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Lửa
Phái: Xạ Thủ
140,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Đầu Bếp
200,000đ
6x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Hoa Tiêu
110,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
550,000đ
1
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Dao
Phái: Đầu Bếp
200,000đ
z
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Kiếm Khách
200,000đ