#190

Hải tặc tí hon

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Sáp

Phái: Đầu Bếp

Nổi bật: 6x ngon

165,000 ATM
235,714 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Sáp

Phái: Đầu Bếp

Nổi bật: 6x ngon

Tài khoản liên quan

1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Kiếm Khách
120,000đ
5x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Đầu Bếp
105,000đ
7x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Võ Sĩ
195,000đ
ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Đầu Bếp
170,000đ
6x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Võ Sĩ
130,000đ
8x trai nham
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Nham Thạch
Phái: Xạ Thủ
600,000đ
9x chu clan ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Võ Sĩ
510,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Dao
Phái: Võ Sĩ
300,000đ