#191

Hải tặc tí hon

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Sáp

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: 6x ngon

155,000 ATM
221,429 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Sáp

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: 6x ngon

Tài khoản liên quan

1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Võ Sĩ
220,000đ
7x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Đầu Bếp
265,000đ
db6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Báo Đốm
Phái: Đầu Bếp
170,000đ
6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
155,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Khói
Phái: Xạ Thủ
125,555đ
như hình
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
550,000đ
z
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Kiếm Khách
200,000đ
hình
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Kiếm Khách
200,000đ