#193

Hải tặc tí hon

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Báo Đốm

Phái: Kiếm Khách

Nổi bật: kk 6x

165,000 ATM
235,714 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Báo Đốm

Phái: Kiếm Khách

Nổi bật: kk 6x

Tài khoản liên quan

1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Băng
Phái: Võ Sĩ
120,000đ
5x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Bò Tót
Phái: Đầu Bếp
67,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Băng
Phái: Hoa Tiêu
250,000đ
6x
Server: Red Force
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Sáp
Phái: Võ Sĩ
160,000đ
hình
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Lửa
Phái: Kiếm Khách
177,777đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Chấn Thiên
Phái: Võ Sĩ
300,000đ
8x qua ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
350,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Võ Sĩ
240,000đ