#199

Hải tặc tí hon

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Báo Đốm

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: acc 5x

108,000 ATM
154,286 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Báo Đốm

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: acc 5x

Tài khoản liên quan

kk6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Kiếm Khách
180,000đ
xạ thủ ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Lửa
Phái: Xạ Thủ
150,000đ
5x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Bò Tót
Phái: Đầu Bếp
67,000đ
1
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Kilo
Phái: Kiếm Khách
240,000đ
7x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
245,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Võ Sĩ
180,000đ
kk 6x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Báo Đốm
Phái: Kiếm Khách
165,000đ
xt lua 6x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Lửa
Phái: Xạ Thủ
140,000đ