#200

Hải tặc tí hon

Server: Red Force

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Sáp

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: 6x

160,000 ATM
228,571 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Red Force

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Sáp

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: 6x

Tài khoản liên quan

1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Tuần Lộc
Phái: Võ Sĩ
120,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Hoa Tiêu
700,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Báo Đốm
Phái: Xạ Thủ
150,000đ
acc 5x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Võ Sĩ
108,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Kiếm Khách
250,000đ
5x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Hoa Tiêu
87,000đ
6x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Võ Sĩ
150,000đ
axx 5x test cho vui
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Vẽ
Phái: Kiếm Khách
75,000đ