#201

Hải tặc tí hon

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Cát

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: 6x

152,000 ATM
217,143 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Cát

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: 6x

Tài khoản liên quan

1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Võ Sĩ
220,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Kilo
Phái: Đầu Bếp
180,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Sáp
Phái: Võ Sĩ
180,000đ
6x skill cao
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Hoa Tiêu
200,000đ
kk7x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Lửa
Phái: Kiếm Khách
250,000đ
acc ngon nè
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Kiếm Khách
300,000đ
6x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Kiếm Khách
152,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Băng
Phái: Võ Sĩ
120,000đ