#202

Hải tặc tí hon

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Cát

Phái: Xạ Thủ

Nổi bật: acc 6x

155,000 ATM
221,429 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Cát

Phái: Xạ Thủ

Nổi bật: acc 6x

Tài khoản liên quan

1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Kiếm Khách
180,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Tuần Lộc
Phái: Võ Sĩ
120,000đ
1
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Võ Sĩ
250,000đ
1
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Sáp
Phái: Xạ Thủ
150,000đ
6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
170,000đ
6x vs ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Dao
Phái: Võ Sĩ
150,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Hoa Tiêu
700,000đ
db8x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Nham Thạch
Phái: Đầu Bếp
570,000đ