#205

Hải tặc tí hon

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Băng

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: acc 8x

385,000 ATM
550,000 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Băng

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: acc 8x

Tài khoản liên quan

db5x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Kilo
Phái: Đầu Bếp
70,000đ
hình
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Đầu Bếp
144,444đ
5x ngon ne
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Sáp
Phái: Xạ Thủ
90,000đ
1
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
180,000đ
6x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Hoa Tiêu
110,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Kilo
Phái: Đầu Bếp
180,000đ
6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Đầu Bếp
170,000đ
7x ngon qua troi
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Xạ Thủ
270,000đ