#206

Hải tặc tí hon

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Báo Đốm

Phái: Kiếm Khách

Nổi bật: 6x

150,000 ATM
214,286 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Báo Đốm

Phái: Kiếm Khách

Nổi bật: 6x

Tài khoản liên quan

hình
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Xạ Thủ
500,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Khói
Phái: Hoa Tiêu
120,000đ
db6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Báo Đốm
Phái: Đầu Bếp
170,000đ
hình
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Đầu Bếp
300,000đ
6x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Võ Sĩ
130,000đ
6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
170,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Chim Ưng
Phái: Đầu Bếp
300,000đ
8x vs ngon nè
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Võ Sĩ
300,000đ