#207

Hải tặc tí hon

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Cát

Phái: Hoa Tiêu

Nổi bật: 6x skill cao

200,000 ATM
285,714 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Cát

Phái: Hoa Tiêu

Nổi bật: 6x skill cao

Tài khoản liên quan

6x ngoln
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Đầu Bếp
185,000đ
ht skill cao
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Hoa Tiêu
110,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Dao
Phái: Kiếm Khách
120,000đ
1
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cát
Phái: Đầu Bếp
200,000đ
6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
170,000đ
xt7x ngon nè
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Báo Đốm
Phái: Xạ Thủ
220,000đ
8x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Lửa
Phái: Võ Sĩ
370,000đ
6x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Lửa
Phái: Hoa Tiêu
158,000đ