#248

Hải tặc tí hon

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Dao

Phái: Đầu Bếp

Nổi bật: 6x ngoln

50,000 ATM
71,429 CARD

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Dao

Phái: Đầu Bếp

Nổi bật: 6x ngoln

Tài khoản liên quan

1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Võ Sĩ
100,000đ
6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Vẽ
Phái: Hoa Tiêu
90,000đ
acc ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cao Su
Phái: Đầu Bếp
170,000đ
acc 10x quá mlem
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Hoa Tiêu
270,000đ
acc 8x quá ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Nham Thạch
Phái: Xạ Thủ
250,000đ
acc 7x quá ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Hoa Tiêu
250,000đ
acc qua ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Hoa Tiêu
150,000đ
acc 7x quas ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Báo Đốm
Phái: Kiếm Khách
230,000đ