#269

Hải tặc tí hon

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Cát

Phái: Hoa Tiêu

Nổi bật: 6x

110,000 ATM
157,143 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Cát

Phái: Hoa Tiêu

Nổi bật: 6x

Tài khoản liên quan

như hình
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
550,000đ
6x vs ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Dao
Phái: Võ Sĩ
150,000đ
9x chu clan ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Võ Sĩ
510,000đ
6x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Lửa
Phái: Hoa Tiêu
158,000đ
db6x skill cao
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Đầu Bếp
170,000đ
acc kiếm khách 7x skill cao, sé ...
Server: Red Force
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sấm Sét
Phái: Kiếm Khách
3,500,000đ
5x ngon qua troi
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cao Su
Phái: Võ Sĩ
105,000đ
6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Võ Sĩ
145,000đ