#271

Hải tặc tí hon

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Chim Ưng

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: 6x

150,000 ATM
214,286 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Chim Ưng

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: 6x

Tài khoản liên quan

7x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Băng
Phái: Kiếm Khách
260,000đ
vs 7x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Võ Sĩ
390,000đ
như hình
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Võ Sĩ
200,000đ
acc 5x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Võ Sĩ
108,000đ
7x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Đầu Bếp
265,000đ
hình
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Võ Sĩ
777,777đ
6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Dao
Phái: Đầu Bếp
137,000đ
acc ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Võ Sĩ
80,000đ