#275

Hải tặc tí hon

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Dao

Phái: Đầu Bếp

Nổi bật: 6x ngon

165,000 ATM
235,714 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Dao

Phái: Đầu Bếp

Nổi bật: 6x ngon

Tài khoản liên quan

hình
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Võ Sĩ
200,000đ
8x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Lửa
Phái: Võ Sĩ
370,000đ
6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Kilo
Phái: Xạ Thủ
170,000đ
5x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Bò Tót
Phái: Đầu Bếp
67,000đ
hình
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Đầu Bếp
144,444đ
6x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Hoa Tiêu
110,000đ
6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
175,000đ
6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Băng
Phái: Đầu Bếp
170,000đ