#277

Hải tặc tí hon

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Cát

Phái: Kiếm Khách

Nổi bật: 8x qua ngon

560,000 ATM
800,000 CARD

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Cát

Phái: Kiếm Khách

Nổi bật: 8x qua ngon

Tài khoản liên quan

8x vs ngon nè
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Võ Sĩ
300,000đ
7x cat ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Kiếm Khách
230,000đ
6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cao Su
Phái: Đầu Bếp
125,000đ
7x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Lửa
Phái: Xạ Thủ
185,000đ
8x trai nham
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Nham Thạch
Phái: Xạ Thủ
600,000đ
6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Kilo
Phái: Xạ Thủ
170,000đ
4x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cao Su
Phái: Kiếm Khách
65,000đ
6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Băng
Phái: Đầu Bếp
170,000đ