#28

Hải tặc tí hon

Server: Red Force

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Lửa

Phái: Xạ Thủ

Nổi bật: acc ngon

120,000 ATM
171,429 CARD

Server: Red Force

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Lửa

Phái: Xạ Thủ

Nổi bật: acc ngon

Tài khoản liên quan

7x cao su
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cao Su
Phái: Kiếm Khách
250,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Đầu Bếp
200,000đ
db6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Báo Đốm
Phái: Đầu Bếp
170,000đ
kk7x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Lửa
Phái: Kiếm Khách
250,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Võ Sĩ
180,000đ
1
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Dao
Phái: Đầu Bếp
240,000đ
kk6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cao Su
Phái: Kiếm Khách
160,000đ
1
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Dao
Phái: Đầu Bếp
200,000đ