#287

Hải tặc tí hon

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Cát

Phái: Xạ Thủ

Nổi bật: 6x

150,000 ATM
214,286 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Cát

Phái: Xạ Thủ

Nổi bật: 6x

Tài khoản liên quan

acc ngon nè
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Kiếm Khách
300,000đ
hình
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Đầu Bếp
144,444đ
hình
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Võ Sĩ
777,777đ
acc ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Kiếm Khách
170,000đ
acc 8x trái sét ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sấm Sét
Phái: Đầu Bếp
550,000đ
acc ngon
Server: Red Force
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Lửa
Phái: Xạ Thủ
120,000đ
acc ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cao Su
Phái: Võ Sĩ
150,000đ
hình
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Sáp
Phái: Hoa Tiêu
155,555đ