#288

Hải tặc tí hon

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Cát

Phái: Xạ Thủ

Nổi bật: 6x skill cao

160,000 ATM
228,571 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Cát

Phái: Xạ Thủ

Nổi bật: 6x skill cao

Tài khoản liên quan

8x trai nham
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Nham Thạch
Phái: Xạ Thủ
600,000đ
acc 8x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Băng
Phái: Võ Sĩ
385,000đ
6x ngon qua
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Đầu Bếp
175,000đ
6x ngon qua troi
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Hoa Tiêu
285,000đ
7x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Lửa
Phái: Xạ Thủ
185,000đ
acc chủ clan
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Báo Đốm
Phái: Võ Sĩ
200,000đ
vs 7x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Võ Sĩ
390,000đ
xt 5x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Sáp
Phái: Xạ Thủ
90,000đ