#291

Hải tặc tí hon

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Báo Đốm

Phái: Hoa Tiêu

Nổi bật: 5x qua ngon luon

120,000 ATM
171,429 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Báo Đốm

Phái: Hoa Tiêu

Nổi bật: 5x qua ngon luon

Tài khoản liên quan

6x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cát
Phái: Võ Sĩ
150,000đ
vs 7x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Võ Sĩ
390,000đ
acc ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Chim Ưng
Phái: Đầu Bếp
110,000đ
acc ngon nè
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Băng
Phái: Hoa Tiêu
150,000đ
db5x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Kilo
Phái: Đầu Bếp
70,000đ
acc 7x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Băng
Phái: Kiếm Khách
220,000đ
acc 8c quá ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Kiếm Khách
420,000đ
8x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chấn Thiên
Phái: Võ Sĩ
450,000đ