#30

Hải tặc tí hon

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Cao Su

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: acc ngon

150,000 ATM
214,286 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Cao Su

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: acc ngon

Tài khoản liên quan

1
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
180,000đ
acc quá ngon luôn
Server: Red Force
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Võ Sĩ
550,000đ
6x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Hoa Tiêu
110,000đ
z
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Kiếm Khách
200,000đ
8x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chấn Thiên
Phái: Võ Sĩ
450,000đ
ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Đầu Bếp
170,000đ
8x qua ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
350,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Dao
Phái: Kiếm Khách
120,000đ