#345

Hải tặc tí hon

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Cát

Phái: Đầu Bếp

Nổi bật: 1

50,000 ATM
71,429 CARD

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Cát

Phái: Đầu Bếp

Nổi bật: 1

Tài khoản liên quan

acc 7x quá ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Hoa Tiêu
250,000đ
acc ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cao Su
Phái: Đầu Bếp
170,000đ
acc 10x quá mlem
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Hoa Tiêu
270,000đ
acc ngon đá né 5
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sấm Sét
Phái: Kiếm Khách
450,000đ
acc 8x quá ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Nham Thạch
Phái: Xạ Thủ
250,000đ
acc 5x sét đồ 11, full đá né ...
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: KHÔNG
Phái: Võ Sĩ
300,000đ
acc 4x quá mờ lem
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
180,000đ
6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Vẽ
Phái: Hoa Tiêu
90,000đ