#35

Hải tặc tí hon

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Báo Đốm

Phái: Kiếm Khách

Nổi bật: acc ngon nè

140,000 ATM
200,000 CARD

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Báo Đốm

Phái: Kiếm Khách

Nổi bật: acc ngon nè

Tài khoản liên quan

6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Kilo
Phái: Xạ Thủ
170,000đ
xt 5x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Sáp
Phái: Xạ Thủ
90,000đ
acc 6x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Dao
Phái: Võ Sĩ
130,000đ
6x skill cao
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
160,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Võ Sĩ
120,000đ
7x cao su
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cao Su
Phái: Kiếm Khách
250,000đ
xt7x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Xạ Thủ
190,000đ
kk 6x quas ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Kiếm Khách
150,000đ