#40

Hải tặc tí hon

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Băng

Phái: Hoa Tiêu

Nổi bật: acc ngon nè

150,000 ATM
214,286 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Băng

Phái: Hoa Tiêu

Nổi bật: acc ngon nè

Tài khoản liên quan

xạ thủ 8c quá ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Băng
Phái: Xạ Thủ
450,000đ
db6x skill cao
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Đầu Bếp
170,000đ
z
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Kiếm Khách
200,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Kilo
Phái: Xạ Thủ
200,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Băng
Phái: Kiếm Khách
200,000đ
6x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Võ Sĩ
150,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Báo Đốm
Phái: Xạ Thủ
150,000đ
kk7x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Lửa
Phái: Kiếm Khách
250,000đ