#41

Hải tặc tí hon

Server: Red Force

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Chim Ưng

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: acc quá ngon luôn

550,000 ATM
785,714 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Red Force

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Chim Ưng

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: acc quá ngon luôn

Tài khoản liên quan

1
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Hoa Tiêu
550,000đ
6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Võ Sĩ
145,000đ
1
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Báo Đốm
Phái: Kiếm Khách
250,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Báo Đốm
Phái: Hoa Tiêu
200,000đ
6x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Bò Tót
Phái: Hoa Tiêu
80,000đ
kk6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Kiếm Khách
180,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Võ Sĩ
1,800,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Võ Sĩ
250,000đ