#43

Hải tặc tí hon

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Dao

Phái: Kiếm Khách

Nổi bật: acc ngon nè

300,000 ATM
428,571 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Dao

Phái: Kiếm Khách

Nổi bật: acc ngon nè

Tài khoản liên quan

6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Võ Sĩ
145,000đ
5x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Chim Ưng
Phái: Võ Sĩ
100,000đ
acc 8c quá ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Kiếm Khách
420,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Xạ Thủ
200,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Kiếm Khách
180,000đ
xạ thủ 8c quá ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Băng
Phái: Xạ Thủ
450,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Võ Sĩ
250,000đ
acc 8x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Băng
Phái: Võ Sĩ
385,000đ