#45

Hải tặc tí hon

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Lửa

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: acc 7x ngon

200,000 ATM
285,714 CARD

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Lửa

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: acc 7x ngon

Tài khoản liên quan

1
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
180,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Xạ Thủ
200,000đ
6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Dao
Phái: Đầu Bếp
137,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Lửa
Phái: Kiếm Khách
200,000đ
1
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Báo Đốm
Phái: Kiếm Khách
250,000đ
kk 6x quas ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Kiếm Khách
150,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Bò Tót
Phái: Đầu Bếp
100,000đ
6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Đầu Bếp
170,000đ