#48

Hải tặc tí hon

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Cát

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: acc ngon

320,000 ATM
457,143 CARD

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Cát

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: acc ngon

Tài khoản liên quan

1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Kilo
Phái: Đầu Bếp
180,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Chim Ưng
Phái: Đầu Bếp
300,000đ
hình
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Sáp
Phái: Hoa Tiêu
155,555đ
6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Dao
Phái: Xạ Thủ
170,000đ
xt 5x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Sáp
Phái: Xạ Thủ
90,000đ
5x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Đầu Bếp
105,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cát
Phái: Võ Sĩ
70,000đ
acc ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Kiếm Khách
170,000đ