#55

Hải tặc tí hon

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Nham Thạch

Phái: Đầu Bếp

Nổi bật: đầu bếp nham thạch

500,000 ATM
714,286 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Nham Thạch

Phái: Đầu Bếp

Nổi bật: đầu bếp nham thạch

Tài khoản liên quan

1
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Kilo
Phái: Kiếm Khách
240,000đ
7x cat ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Kiếm Khách
230,000đ
acc ngon nè
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Kiếm Khách
300,000đ
1
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Nham Thạch
Phái: Võ Sĩ
600,000đ
9x qua ngon luon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Kiếm Khách
750,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Kilo
Phái: Đầu Bếp
180,000đ
xt 5x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Sáp
Phái: Xạ Thủ
90,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Võ Sĩ
330,000đ