#57

Hải tặc tí hon

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Cát

Phái: Kiếm Khách

Nổi bật: kiếm khách ngon

450,000 ATM
642,857 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Cát

Phái: Kiếm Khách

Nổi bật: kiếm khách ngon

Tài khoản liên quan

6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Kilo
Phái: Xạ Thủ
170,000đ
6x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Hoa Tiêu
110,000đ
8x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chấn Thiên
Phái: Võ Sĩ
450,000đ
6x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Kiếm Khách
152,000đ
xt7x ngon nè
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Báo Đốm
Phái: Xạ Thủ
220,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Kiếm Khách
440,000đ
6x ngoln
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Đầu Bếp
185,000đ
l
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Võ Sĩ
330,000đ