#58

Hải tặc tí hon

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Chim Ưng

Phái: Đầu Bếp

Nổi bật: db 7x ngon

220,000 ATM
314,286 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Chim Ưng

Phái: Đầu Bếp

Nổi bật: db 7x ngon

Tài khoản liên quan

1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
550,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Kiếm Khách
120,000đ
6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Dao
Phái: Xạ Thủ
170,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Đầu Bếp
200,000đ
9x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Báo Đốm
Phái: Võ Sĩ
570,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Võ Sĩ
550,000đ
hình
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Đầu Bếp
300,000đ
5x ngon qua troi
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cao Su
Phái: Võ Sĩ
105,000đ