#60

Hải tặc tí hon

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Dao

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: 6x vs ngon

150,000 ATM
214,286 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Dao

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: 6x vs ngon

Tài khoản liên quan

6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Đầu Bếp
170,000đ
6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
167,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Kiếm Khách
250,000đ
1
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Báo Đốm
Phái: Kiếm Khách
280,000đ
1
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Võ Sĩ
120,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
300,000đ
1
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Lửa
Phái: Võ Sĩ
330,000đ
hình
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Nham Thạch
Phái: Võ Sĩ
400,000đ