#62

Hải tặc tí hon

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Báo Đốm

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: 9x ngon

630,000 ATM
900,000 CARD

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Báo Đốm

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: 9x ngon

Tài khoản liên quan

5x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Đầu Bếp
105,000đ
acc 8x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Băng
Phái: Võ Sĩ
385,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Xạ Thủ
200,000đ
1
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Lửa
Phái: Võ Sĩ
330,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
550,000đ
kk7x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Lửa
Phái: Kiếm Khách
250,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Dao
Phái: Võ Sĩ
300,000đ
1
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Hoa Tiêu
550,000đ