#97

Hải tặc tí hon

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Báo Đốm

Phái: Đầu Bếp

Nổi bật: db6x ngon

50,000 ATM
71,429 CARD

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Báo Đốm

Phái: Đầu Bếp

Nổi bật: db6x ngon

Tài khoản liên quan

6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Vẽ
Phái: Hoa Tiêu
90,000đ
acc 8x quá ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Nham Thạch
Phái: Xạ Thủ
250,000đ
acc qua ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Hoa Tiêu
150,000đ
acc 4x quá mờ lem
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
180,000đ
acc ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cao Su
Phái: Đầu Bếp
170,000đ
acc 7x quá ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Hoa Tiêu
250,000đ
acc 7x quas ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Báo Đốm
Phái: Kiếm Khách
230,000đ
acc ngon đá né 5
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sấm Sét
Phái: Kiếm Khách
450,000đ