Chọn:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 20,000đ đến 20,000,000đ
Hệ số:

_ Khi đặt mua BERI chú ý nick phải có ít nhất 1000 extol để giao dịch

Mô tả

BÁN BERI