I, Thông tin chủ shop

Full Name: tinhdn.

Số điện thoại (Zalo): 0333003992.

Facebook: tinhdn.

Fanpage Facebook: Fanpage.

Ngân hàng Vietcombank:
+Số TK: xxxxxxxxxxxx
+Chủ TK: xxxxxxxxxxxx
+Chi Nhánh: xxxxxxxxxxx

Ngân hàng Teachcombank:
+Số TK: xxxxxxxxxxxxx
+Chủ TK: xxxxxxxxxxxx
+Chi Nhánh: xxxxxxxxxxxx

Ngân hàng Agribank:
+Số TK: xxxxxxxxxxxxx
+Chủ TK: xxxxxxxxxxxxxx
+Chi Nhánh: xxxxxxxxxx