Tất cả
hình
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cao Su
Phái: Võ Sĩ
300,000đ
6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Đầu Bếp
170,000đ
hình
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Lửa
Phái: Kiếm Khách
177,777đ
7x qua ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Lửa
Phái: Kiếm Khách
270,000đ
7x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Băng
Phái: Kiếm Khách
260,000đ
6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Sáp
Phái: Kiếm Khách
110,000đ
7x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Băng
Phái: Đầu Bếp
230,000đ
hình
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Kiếm Khách
200,000đ
hình
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Võ Sĩ
200,000đ
acc ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Chim Ưng
Phái: Đầu Bếp
110,000đ
như hình
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Võ Sĩ
200,000đ
xt8x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Xạ Thủ
270,000đ
xt6x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
150,000đ
acc 8x trái sét ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sấm Sét
Phái: Đầu Bếp
550,000đ
6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Vẽ
Phái: Hoa Tiêu
90,000đ
như hình
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
550,000đ
db6x skill cao
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Đầu Bếp
170,000đ
ht skill cao
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Hoa Tiêu
110,000đ
xt lua 6x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Lửa
Phái: Xạ Thủ
140,000đ
5x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Chim Ưng
Phái: Võ Sĩ
100,000đ