#31

Hải tặc tí hon

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Băng

Phái: Kiếm Khách

Nổi bật: acc ngon nè

270,000 ATM
385,714 CARD

Server: Thousand Sunny

Skill: Skill Cấp 15-20

Trái: Băng

Phái: Kiếm Khách

Nổi bật: acc ngon nè

Tài khoản liên quan

1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cao Su
Phái: Hoa Tiêu
100,000đ
hình
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Sáp
Phái: Hoa Tiêu
155,555đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Tuần Lộc
Phái: Võ Sĩ
120,000đ
acc 7x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Băng
Phái: Kiếm Khách
220,000đ
5x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Bò Tót
Phái: Đầu Bếp
67,000đ
6x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Võ Sĩ
150,000đ
hình
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Đầu Bếp
300,000đ
6x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Đầu Bếp
155,000đ